18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 32

பனாரஸ் வான் ஆராய்ச்சிக் கூடம் பற்றிய சில குறிப்புகள்ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில் : B.R.மகாதேவன்பனாரஸ் வான் ஆராய்ச்சிக் கூடத்துக் கருவிகளின் அளவுகளை மிகத் துல்லியமாகக் குறித்துக்கொள்ளவேண்டும். அந்தக் கருவிகள் கொண்டு என்னவெல்லாம் ஆராய முடியுமோ அவற்றையெல்லாம் ஆராயவேண்டும். வடிவ இயல் கணக்கீடுகளில் பல்வேறு புள்ளிகளைக் கொண்டு பல்வேறு

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 31

பனாரஸ் வான் ஆராய்ச்சிக்கூடம் பற்றிய குறிப்புகள்ரூபன் பரோ (1783)ஆசிரியர் : தரம்பால்|தமிழில் : B.R.மகாதேவன்பழங்காலப் பொருட்களைத் தேடி அலைந்தவர்களால், கிரேக்க ரோமானியக் கலைப் பொருட்கள் நினைவுச் சின்னங்கள் எல்லாம் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுவிட்டன. முந்தைய முன் அனுமானங்கள் இப்போதும் மறையவில்லை. கீழைத்தேயப் பகுதிகள்

மேலும்

தமிழை ஆராதிக்கலாமா?

உயிரெழுத்துகளில், அ, ஆ, இ, உ ஆகிய எழுத்துகளில் தொடங்கும் வடசொற்கள்தாம் மிகுதி. ஒ, ஓ ஆகிய உயிரெழுத்துகளில் தொடங்கும் வடசொற்களைக் காணமுடியவில்லை. ஆசீர்வாதம் என்பது வடசொல். வாழ்த்து என்பதே தமிழ். ஆசீர்வதித்தான் என்று வினைச்சொல்லாக்கி எழுதுதல் தவறு. ஆகாயம், ஆகாசம் என்பனவும் வடசொற்களே. அப்பொருளில் விண், வான், விசும்பு என நமக்குப் பல

மேலும்

தமிழ் நாடகத் தந்தை!

 சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்7.9.1867 - 13.11.1922காட்டுநாயக்கன்பட்டி, தூத்துக்குடி.‘நாவில் வந்ததைப் பாடுவோம்நாடகம் தினம் ஆடுவோம்நாங்கள் சிறுவர் எங்கள் பிழையைநீங்கள் பொறுப்பீர் நாளுமே’எனப் பாடிக்கொண்டே சிறுவர்களை அவர் மேடையேற்றியபோது, தமிழ் நாடக உலகம் புதிய பரிணாம வளர்ச்சிக்குத் தயாராக இருந்தது. தமிழ் நாடகக் கலையை இவருக்கு முன், இவருக்குப்

மேலும்

சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி!

ஆண்டாள், கோதை, நாச்சியார், சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி... இவை அனைத்தும் ஒருவரையே குறிக்கின்றன. தமிழ்ப் பக்தி இலக்கியத்தின் மிகச்சிறந்த பாடல்களில் சிலவற்றை எழுதிய பெரும்புலவர், பெரும்பக்தர் அவர். ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர். அவர்களில், ஆண்டாள் மட்டும்தான் பெண்.பொதுவாகவே தமிழ் இலக்கியத்தில் பெண்பாற்புலவர்கள் குறைவு. சங்க இலக்கியத்தில்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 30

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 16(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்|தமிழில் : B.R.மகாதேவன்4. பழங்கால இந்திய வானவியல் அட்டவணைகளைப் பார்க்கும்போது அவற்றை உருவாக்கியவர்கள் வடிவ இயல், எண் கணிதம், வானவியலின் கோட்பாட்டு ரீதியான அம்சங்கள் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்திருப்பது

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 29

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 15(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில் : B.R.மகாதேவன்60. பழங்கால இந்திய வானவியல் அட்டவணைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சூரியனின் நீள்வட்ட, கற்பித வட்டச் சுற்றுப்பாதைகளுக்கு இடையிலான கோணம், சுழல் அச்சின் சாய்வுக் கோணம் ஆகியவற்றை இன்றைய

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 28

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 14(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில் : B.R.மகாதேவன்57. அடுத்ததாக, இந்த அட்டவணைகளில் கிரகங்களின் இடத்தைக் குறிப்பிடும் எக்சண்ட்ரிக்கின் அனாமலி கணக்கீடானது (anomaly of the eccentric) முற்றிலும் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. கிரகங்களின் இடம் தொடர்பான

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 27

 பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றி சில குறிப்புகள் - 13(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790).ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில் : B.R.மகாதேவன்54. இந்திய வானவியல் அட்டவணைகளில் இருந்து ஒரு கிரகத்தின் வட்ட நீள் வட்டச் சுற்றுப் பாதைகளின் கோண விலகல் அளவைப் பயன்படுத்தி மீன் அனாமலி கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. இது முந்தைய அத்தியாயத்தில்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 26

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 12(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்52. சூரிய சந்திர நகர்வுகள் கிரகங்களின் நீள் வட்டச் சுழற்சியினால் ஒரே மாதிரியானதாக எல்லா இடங்களிலும் இருப்பதில்லை என்ற உண்மையைத் தெரிந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். பிறகு சுழற்சிப்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 25

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 11(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்46. முந்தைய சில விதிமுறைகள் எந்தக் காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அந்த அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க உதவியதுபோல், இந்தக் கணிப்புகள் எந்த இடத்தில் இந்த ஆராய்ச்சிகள்

மேலும்