அவளும் நானும் அலையும் கடலும்

- கார்த்திக் புகழேந்தி

 எழுத்தாளர் கார்த்திக் புகழேந்தியின் மூன்றாவது சிறுகதை தொகுப்பு அவளும் நானும் அலையும் கடலும். இதற்கு முன்பு இவர் எழுதிய வற்றாநதி, ஆரஞ்சு முட்டாய் ஆகிய சிறுகதைத் தொகுப்புகள் கரிசல் மண் சார்ந்த படைப்புகளாகத் திகழ்கின்றன..பத்து சிறுகதைகள் அடங்கிய, அவளும் நானும் அலையும் கடலும் தொகுப்பு  பெண்களின் மன உணர்வுகள், அறம் சார்ந்த

மேலும்

அமில தேவதைகள்

- தமிழ்மகன்

  அமில தேவதைகள் சிறுகதை தொகுப்பை உயிர்மை பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கிறது. தமிழ்மகன்  எழுதியிருக்கிற ஆறாவது சிறுகதைத் தொகுப்பு இது. எட்டாயிரம் தலைமுறை, மீன்மலர், சாலை ஓரத்திலே வேலையற்றதுகள், அமரர் சுஜாதா, மஞ்சு அக்காவின் மூன்று முகங்கள் ஆகிய சிறுகதைத் தொகுப்புகளையும் எழுதியிருக்கிறார்.

மேலும்