18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 22

 பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 8(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்நிலவின் சுழற்சி வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணக்கிட எம்.தெ. லா ப்ளேஸ் ஒரு சூத்திரத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார். இது கோட்பாட்டுரீதியான கணக்கீடுதான் என்றாலும் மேயர் நேரடியாகப்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 21

  பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 7(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்     : B.R.மகாதேவன்24. கலியுகத்தின் தொடக்கத்தில் (அதாவது பனாரஸ் பகுதியில் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 3102 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிப்ரவரி 17-18 தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நடு இரவு) நிலவின் கற்பித இடமானது மேயரின்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 20

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 6(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்21. பிராமணர்கள் தமது வானவியல் அட்டவணைகளைப் பின்னோக்கிக் கணக்கிட்டு உருவாக்கியிருக்கும்பட்சத்தில் அவர்களுடைய அந்த ஏமாற்று வேலையைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான தடயங்களும் இருந்திருக்கவேண்டும்.

மேலும்

பழநிபாரதி - கவிதை

@Image@நீள்கோட்டுச் சாலையில் ஒரு புள்ளியில் நிற்கவைத்துவிட்டது அவளழகு எனக்கு முன்னால் போய்க்கொண்டிருந்த ஆடுகள்... திரும்பிப் பார்த்த மந்தைக்காரி ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனைக் கொடுப்பவளாகத் தெரிந்தாள் இதழ் குவித்து அவள் ஊதிய ஒலியில்ஆடுகள் அலைபோல ஒதுங்கி வழிவிட்ட தருணம் அவளது

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 19

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 5(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்17. இதுவரை விவரிக்கப்பட்டிருப்பவற்றிலேயே, பிராமணர்களின் வானவியல் அட்டவணைகள், வழிமுறைகள் எல்லாம் பலவகைகளில் ஆச்சரியமூட்டுபவை. சூரிய வருடமானது அவர்களைப் பொறுத்தவரையில் 12 சமமற்ற

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 18

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 4(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்12. இந்துஸ்தானின் அட்டவணைகளில் நிலவின் நகர்வானது சில குறுக்குக் கணக்கீடுகளின் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 19 வருடங்களில் அது 235 முறை சுற்றி வருகிறது. ஏதன்ஸைச் சேர்ந்த மேடன்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 17

 பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 3(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்8. இப்படி நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கிழக்கு நோக்கி நகர்வதுபோலவும் அவற்றின் இடத்தில் இருந்து விலகிச் செல்வதுபோலத் தோன்றுவதும் சூரியனானது வெர்னல் ஈக்வினாக்ஸில் இருக்கிறது என்பதும்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் -16

பிராமணர்களின் வானவியல் பற்றிச் சில குறிப்புகள் - 2(ஜான் ப்ளேஃபெயர், ஏ.எம். எஃப்.ஆர்.எஸ். எடின்பர்க் (கிபி.1790)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்3. இந்துஸ்தானின் வானவியல் ஆய்வுகள் பற்றி நமக்கு முதன் முதலில் 1687-ல் தெரியவந்தது. எம்.லா லாபர் சியாம், தூதரகத்தில் இருந்து திரும்பிவந்தபோது சியாமிய ஆவணம் ஒன்றைக் கையுடன்

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 15

  பனாரஸ் வான் ஆராய்ச்சிக்கூடம் - 3ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்மொகலாயப் பேரரசர்களின் வரலாறு பற்றிய தன் நூலில், ஃப்ரேஸர், காலக் கணிப்பு பற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சந்திர வருடம் 354 நாட்கள், 22 குரிஸ் (1 ¼ gurris = 30 minutes) 1 புல் (1 ¼ pull = 30 Seconds) கொண்டது. சூரிய வருடம் 365 நாட்கள் 15 குரிகள், 30 புல், 22 ½  பீல் (2 ½ peel = 1 Second) கொண்டது. 60 பீல்கள் ஒரு புல். 60

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 14

 பாகம் 1- அறிவியல்பனாரஸ் வான் ஆராய்ச்சிக்கூடம்- 2ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்எனக்கு நேர அவகாசம் குறைவாகவே இருந்தது. படம் -1 A-ல் இடம்பெற்றிருக்கும் சூரிய கடிகாரத்தின் நீள அகலங்கள் போன்ற பரிமாணங்களைக் குறிப்பெடுக்க மட்டுமே முடிந்தது. அதில் இருக்கும் முள் தகடை வைத்து சூரிய காலக் கணக்கை அவர்கள் குறித்திருக்கிறார்கள்.

மேலும்

18ம் -நூற்றாண்டில் இந்திய விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் - 13

பாகம் 1 - அறிவியல்பனாரஸ் வான் ஆராய்ச்சிக்கூடம்- 1(சர் ராபர்ட் பார்கர், எஃப்.ஆர்.எஸ். - கி.பி. 1777.)ஆசிரியர் : தரம்பால்தமிழில்  : B.R.மகாதேவன்கீழைத்தேய இந்தியாவில் இருக்கும் நகரம் பனாரஸ். அது பிராமணர்கள் அல்லது இந்துஸ்தானியர்களின் புரோகிதர்களுடைய பழங்காலத்திய முக்கியமான கல்வி மையங்களில் ஒன்று.  இன்றும் அந்தப் பிரிவினரின் முக்கிய மையமாக

மேலும்