தேவைதான் பெண்ணின் இயல்பை தீர்மானிக்கிறது - ரமேஷ் ரக்சன்