என் படைப்புகளைக் கண்டுகொள்ளாதது பற்றி கவலை இல்லை - கவிதைக்காரன் இளங்கோ