சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் இயக்குநர் சமுத்திரகனி