எழுத்தாளர் பாலகுமாரனின் 'கதை கதையாம் காரணமாம்' சிறுகதை தொகுப்பு குறித்து கார்த்தினி சரவணனின் உரை