எழுத்தாளர் பாலகுமாரனின் 'இரும்புக் குதிரைகள்' நாவல் குறித்து அகிலா ஸ்ரீதரின் உரை