யார் இந்த விஞ்ஞானி வீராச்சாமி? - எழுத்தாளர் சரவணன் பார்த்தசாரதி நேர்காணல் I Part - 1