வாசிப்புதான் மனிதனை மெருகேற்றும் - ஆசிரியர் பகவான் நேர்காணல்